Sitemap

See also:
  • น้ำส้มควันไม้ หรือ wood vinegar นั้นเป็น ของเหลวที่ได้ มาจากการเผา ถ่านไม้ แล้วนำมาตลกผลึกทำให้เย็น มีกลิ่น ฉุนคล้ายควันจากไม้ มีความเป็นกรด มีสรรพคุณ หลายด้าน โดยเฉพาะ ด้าน การเกษตร และปศุสัตว์ น้ำส้มควันไม้ คือยาไล่แมลง และยากำจัดเชื้อรา ออแกนิคจากธรรมชาติ เป็นสารชีวภัณท์ ที่พิสูจนแล้ว ว่าได้ผลดี ทั้งยังสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของผลผลิต โดยเฉพาะ ผลไม้ และ คุณภาพของเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ยังนิยม นำมาใช้ดับกลิ่นอีกด้วย
  • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นั้นมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ทั้งในแม่น้ำ หนอง คลองบึง ทะเลสาป ประเทศญี่ปุ่นมีการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ในการเกษตร และการเพาะปลูกเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตร จุลินทรีย์สังเคราะแสง จัดเป็นไอเทมสารพัดประโยชน์ ที่ใช้ได้ ทั้งในด้านการเพาะปลูก การปศุสัตว์ รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย ช่วยบำรุงเพิ่มผลผลิต อย่างน้อย 30% หรือ ช่วยในการลดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่า หรือห้องสุขา หากใช้ในการเลี้ยงสัตว์ก็ช่วยให้สัตว์สุขภาพแข็งแรง